Prestige Masters 2015 Results

 
Position Name Points
1 Balachandra Nair 42
2 Nanje Gowda 39
3 Sonam Chugh 36
4 Amitabh Poddar 36
5 Kannan Nagappan 35
6 Prabhakar 34
7 Anand Srinivasan 34
8 Vivekananda Revaiah 33
9 Subramanya B N 32
10 Jibin John 32
Position Name Points
1 Raghu Varma 38
2 Nagaraj M S 37
3 Anil Singh 33
3 Wg Cdr Sridhar 33
3 Shruti Shekar 33
4 Krathish Bopanna 32
4 Madevi Reddy 32
4 Brian Walsh 32
4 Agastya Jaynthi 32
5 Jerry Kuruvila 31
Position Name Points
1 Sreekumar K R 39
2 Ankush Gulati 36
3 Shridhar 35
4 David D'Souza 35
5 Sagar Muthappa 34
6 Anil Kumar K 34
7 Col Hari Prasad S Pillai 34
8 Anil Sama 33
9 Tankariwala 33
10 Ravikumar Raju Gottumukkala 33
Position Name Points
1 Nathan Sundram 40
2 Keegan Steventon 39
3 Arjun Malik 38
4 Ravi Sharma 37
5 Cameron Steventon 37
6 Tony Udagedara 37
7 Karthik Rajendran 37
8 Shashank R N 36
9 Angad Luthra 35
10 Raju K C 35
Position Name Points
1 Sangamesh Biradar 39
2 Lakshmisha Vinay 36
3 Shashidhar Reddy 35
4 Joe Broderick 34
5 Theertha Prasad 34
6 Anita Shri Shrimal 34
7 Darshan Lakshminarayan 33
8 Macchaiah Cariapaa 33
9 J V Bhasker 33
10 K S Mayurnath 32
Position Name Handicap Points
1 Sonam Chugh 5 39
2 Angad Luthra 5 38
3 Darshan L 16 37
4 Madhvi Reddy 12 36
5 Anil Kumar K 16 36
6 David D'Souza 1 36
7 Karthik Rajendran 13 36
8 Joe Broderick 15 35
9 J V Bhasker 12 35
10 Nagaraj M S 8 35

 

Prestige Masters Home | Golfshire Events Portal | 2017 Results | 2016 Results