Prestige Masters 2017 Results

 
Position Name Handicap Handicap 3/4th Out In Points
1 Nitin Sood 16 12 17 21 38
2 Shashidhar Reddy 6 5 19 19 38
3 Tony Udagedara 13 10 20 18 38
4 Rajiv Raichand 13 10 17 19 36
5 Naveen Gaullapalli 20 15 18 18 36
6 Puttaraju B N 19 14 18 18 36
7 D S Sumanth 17 13 18 18 36
8 Ramanareddy Challa 9 7 19 17 36
9 Raghu Varma 11 8 21 15 36
10 Venkat K S 17 13 16 19 35
Position Name Handicap Handicap 3/4th Out In Points
1 Sangamesh Biradar 23 17 16 21 37
2 Dinesh Chennakeshava 14 11 18 18 36
3 Deepak C.S 21 16 18 18 36
4 Chris Hewitt 16 12 17 18 35
5 B V Girish (Mznu) 12 9 17 17 34
6 Balrajsinh Parmar 23 17 18 16 34
7 Ian Mackler 20 15 19 15 34
8 Dhananjaya Das 14 11 20 14 34
9 Rakshith Shetty 18 14 14 19 33
10 Retoh 18 14 15 18 33
Position Name Handicap Handicap 3/4th Out In Points
1 Rajesh Raju 11 8 16 22 38
2 Latha Shivanna 13 10 18 19 37
3 James Goh Biong San 15 11 19 18 37
4 Col. Anil Kumar 14 11 19 18 37
5 Kapil Shah 22 17 16 20 36
6 David DSouza 4 3 20 16 36
7 Gopal Shankar 7 5 15 20 35
8 Karthik Reddy 18 14 16 19 35
9 Atul Dawan 22 17 19 16 35
10 Rohan Puri 8 7 14 20 34
Position Name Handicap Handicap 3/4th Out In Points
1 Shrenik Kumar 20 15 20 21 41
2 Darshan L 16 12 19 21 40
3 Amit Kumar 15 11 19 20 39
4 Guru Raj 10 08 20 19 39
5 Mallikarjun Vaggar 23 17 19 19 38
6 Karan Malik 13 10 17 20 37
7 Patricia 26 20 18 19 37
8 Manish Jaiswal 22 17 22 15 37
9 Prabhakar Tadepalli 16 12 15 21 36
10 Priya Alex 10 08 17 19 36
Position Name Handicap Handicap 3/4th Out In Points
1 Madhav Kota 08 06 17 21 38
2 Sandeep Malhan 20 15 19 19 38
3 Shamshar Puri 14 11 23 15 38
4 Madhavi Manthani 13 10 17 20 37
5 Ravi Kumar Raju 15 11 18 19 37
6 Sreekumar K R 17 13 21 16 37
7 Dhanalakshmi Rice 11 08 17 19 36
8 Anupama V 24 18 17 19 36
9 Satya Prasad 08 06 20 16 36
10 D G Raghavendra 12 09 20 16 36
Position Name Handicap Handicap 3/4th Out In Points
1 Aditya Jamwal 11 08 22 22 42
2 Naveen Wahi 14 11 20 21 41
3 Gaurav Sirohi 19 14 20 20 40
4 Pradeep Balram 18 14 21 19 40
5 Graham Butler 17 13 17 22 39
6 Umesh N V 23 17 19 20 39
7 Dheeraj Kothaneth 20 15 20 19 39
8 Ajit Kumar 19 14 22 17 39
9 Nathan Sundram 09 07 14 24 38
10 Tudor 14 11 16 22 38

 

Prestige Masters Home | Golfshire Events Portal | 2016 Results | 2015 Results