Prestige Masters 2018 Results

 
Position Name Handicap Handicap 3/4th Out In Points
1 Nathan Sundram 9 7 18 21 39
2 Tudor Marchis 14 11 18 19 37
3 Jogender Sehrawat 11 8 19 19 38
4 Latha Shivanna 15 11 19 18 37
5 Abhishek Chaturvedi 23 17 20 17 37
6 Amit Agarwal 18 9 18 18 36
7 Darshan L 16 12 18 18 36
8 Latha Bopanna 25 19 21 15 36
9 Rajesh Raju 10 8 19 16 35
10 Shashidhar Reddy 6 5 14 20 34
Position Name Handicap Handicap 3/4th Out In Points
1 Sanjai Singh 16 12 35
2 Shrenik Kumar 13 10 33
3 Matt Ryan 6 5 33
4 Ramana Reddy Challa 11 8 33
5 Sangamesh Biradar 23 17 33
6 Vedam Jaishankar 24 18 32
7 David DSouza 2 2 32
8 Alan Whelan 18 14 32
9 Madhav Kota 11 8 32
10 Vivek Varma 4 3 31
Position Name Handicap Handicap 3/4th Out In Points
1 Sangeeta Jagdish 22 17 39
2 Hemanth Reddy 18 14 36
3 Rajender Gaddam 12 9 34
4 Bhaskar Avula Reddy 17 13 34
5 Dhanalakshmi Rice 8 6 33
6 David Cugleyr 10 8 32
7 Puttaraj B N 18 14 32
8 Abhay Pandey 5 4 32
9 Vittal LN 7 5 32
10 Sanjay kamtam 15 11 32
Position Name Handicap Handicap 3/4th Out In Points
1 Sandeep Malhan 17 13 39
2 Bagla Lalit kumar 16 12 39
3 Amalraj S 13 10 38
4 Raunil Kukkar 9 7 38
5 Hyunyi Ahn 18 14 38
6 Lakshmipathy Krishnappa 24 18 37
7 Vasu Merugu 10 8 37
8 KlahalL Anil Kumar 14 11 36
9 Deepak Gullapalli 17 13 36
10 Raghavendra Dhanavanthri 15 11 35
Position Name Handicap Handicap 3/4th Out In Points
1 Agastya Jayanti 18 14 39
2 Jibin John 12 9 38
3 Akula Balaji 20 15 38
4 Chetan Yallapurkar 21 16 37
5 Rahul Bhalla 11 8 37
6 Nagarj Shivalingapa 10 8 37
7 Raphael Parambi 13 10 36
8 Srinath Reddy Kottam 19 14 36
9 Sumon Chintala 16 12 36
10 Hritik Gandhi 9 7 36
Position Name Handicap Handicap 3/4th Out In Points
1 Haragadde Siddalingeshwara 12 9 39
2 Jaipreet Singh Kler 14 11 39
3 Om Prakash 19 14 39
4 RameGawda Commi 19 14 38
5 Bharath Jaganathan 11 8 38
6 Tony Udagedara 12 9 37
7 Babu Kondaiah 14 11 37
8 Sanjay Sridhar 16 12 36
9 Sankeerth Nidadavolu 6 5 36
10 Suresh Mn 7 5 35
Position Name Handicap Handicap 3/4th Out In Points
1 Hemanth Reddy 14 11 36
2 Vittal LN 5 4 35
3 Deepak C S 14 11 34

 

Prestige Masters Home | Golfshire Events Portal | 2017 Results | 2016 Results | 2015 Results